ఆగిన గుండె ప‌నిచేయించ‌వ‌చ్చ‌ట‌. + భారతదేశ ఔన్నత్యం + నిజాం మరియు రజాకార్ల రోజులు

By Mantri Pragada Markandeyulu (Author)

Language : Telugu
Pages : 44
Paperback ISBN : 9789356754362 Buy Paperback
Currency Paperback
Rupees ₹ 110.00

Description

ఇందులో మూడు కధలున్నవి. అందరికీ విజ్ఞ్యానం కలిగిస్తుందని, మరియు, చిన్న పిల్లలకి, చదువుకునే వారికి, పెద్దవారికి కూడా చాలా జ్ఞ్యానబోధ కలిగి ఉత్సాహంగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాము. ఆగిన గుండె ప‌నిచేయించ‌వ‌చ్చ‌ట‌ + భారతదేశ ఔన్నత్యం + నిజాం మరియు రజాకార్ల రోజులు.


About Contributor

Mantri Pragada Markandeyulu

Novelist, Story and Song Writer, a Poet. Trainer in Management Programs and Personality Development Programs. He is a retired Public Sector Enterprise Officer.


Genre

Juvenile Fiction : Social Issues - Death & Dying

Social Science : Customs & Traditions

History : Asia - India & South Asia